سامانه رای گیری شرکت نفت زال پارس
رای گیری شماره یک : صندوق شرکت نفت زال پارس
 

ver 1.1.5    
  نام کاربری  
 
  کلمه عبور  
   
  کد امنیتی  
   
  172 تعداد نفرات شرکت کننده   .  
       
نتایج نهایی بعد از تایید واحد اداری و حراست اعلام می گردد  
بنا به درخواست  واحد اداری رای کارمندان کیش و اراک از نتایج اولیه حذف گردیده است  
   
   
     
     
       
       
     
   
       

 
 
تلفن پشتیبانی:05132282281 داخلی 304